Trang chủ » Giải bài tập Polime SGK hóa học 9

Giải bài tập Polime SGK hóa học 9

Bài 1. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

a) Polime là những chất có phân tử khối lớn.

b) Polime là những chất có phân tử khối nhỏ.

c) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều loại nguyên tử liên kết với nhau tạo nên.

d) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên

Hướng dẫn giải: Đáp án d

Bài 2. Hãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống:

a) Polime thường là chất…. không bay hơi.

b) Hầu hết các polime đều…… trong nước và các dung môi thông thường.

c) Các polime có sẵn trong tự nhiên gọi là polime…. còn các polime do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime….

d) Polietilen và poli (vinyl clorua) là loại polime…. còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime….

Hướng dẫn giải:

a) Rắn

b) Không tan

c) Thiên nhiên – Tổng hợp

d) Tổng hợp – Thiên nhiên

Bài 3. Trong các phân tử polime sau: polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli (vinyl clorua), những phân tử polime nào có cấu tạo mạch giống nhau? Hãy chỉ rõ loại mạch của các phân tử polime đó.

Hướng dẫn giải: Những phân tử polime có cấu tạo mạch không phân nhánh là polietilen, poli (vinyl clorua) và xenlulozơ. Polime có cấu tạo mạch phân nhánh là aminopectin của tinh bột.

Bài 4. Poli (vinyl clorua) viết tắt là PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da,… PVC có cấu tạo mạch như sau:

Giải bài tập trang 165 SGK Hóa lớp 9

a) Hãy viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC.

b) Mạch phân tử PVC có cấu tạo như thế nào?

c) Làm thế nào để phân biệt được da giả làm bằng PVC và da thật?

Hướng dẫn giải:

a) Công thức mắt xích của PVC là:

Giải bài tập trang 165 SGK Hóa lớp 9

b) Mạch phân tử PVC là mạch không nhánh (mạch thẳng)

c) Đốt cháy mỗi mẫu da, nếu có mùi khét là da thật, không có mùi khét là da giả.

Bài 5. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol CO2: số mol H2O bằng 1 : 1

Hỏi polime trên thuộc loại nào trong các polime sau: polietilen, poli (vinyl clorua), tinh bột, protein? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

– Giải bài tập trang 165 SGK Hóa lớp 9, suy ra polime đó là polietilen (-CH2 – CH2 – )n

– Không thể là tinh bột (-C6H10O5-)n, vì có tỉ lệ Giải bài tập trang 165 SGK Hóa lớp 9, cũng không thể là PVC vì chất này khi cháy phải có sinh ra hợp chất chứa clo.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top