Trang chủ » Giải bài tập Tinh bột và xenlulozơ SGK hóa học 9

Giải bài tập Tinh bột và xenlulozơ SGK hóa học 9

Bài 1. Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống:

a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều…

b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là…

c) … là lương thực của con người.

Hướng dẫn giải:

a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều tinh bột.

b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ

c) Tinh bột là lương thực của con người.

Bài 2. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.
B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.
C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.
D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.

Hướng dẫn giải: Đáp án D

Bài 3. Nêu phương pháp phân biệt các chất sau:

a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

b) Tinh bột, glucozơ, saccarozơ.

Hướng dẫn giải:

a) Hòa tan mẫu thử từng chất vào nước, chất tan được là saccarozơ.

Cho hai chất còn lại tác dụng với iot, chất nào chuyển sang màu xanh là tinh bột, chất còn lại là xenlulozơ.

b) Hòa tan mẫu thử từng chất vào nước, chất không tan là tinh bột

Cho dung dịch của 2 chất còn lại vào tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, chất có phản ứng tráng bạc là glucozơ, chất không phản ứng là saccarozơ

Giải bài tập trang 158 SGK Hóa lớp 9

Bài 4. Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:

Giải bài tập trang 158 SGK Hóa lớp 9

 Hãy viết phương trình hóa học theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ một tấn tinh bột.

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 158 SGK Hóa lớp 9

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top