Trang chủ » Giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa căn bậc haii SGK Toán 9

Giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa căn bậc haii SGK Toán 9

Bài 58 trang 32 sgk Toán 9 – tập 1: Rút gọn các biểu thức sau:

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 59 trang 32 sgk Toán 9 – tập 1: Rút gọn các biểu thức sau (với a>0, b>0):

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 60 trang 33 sgk Toán 9 – tập 1

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 61 trang 33 sgk Toán 9 – tập 1: Chứng minh các đẳng thức sau:

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 62 trang 33 sgk Toán 9 – tập 1: Rút gọn các biểu thức sau:

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 63 trang 33 sgk Toán 9 – tập 1: Rút gọn biểu thức sau:

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 64 trang 33 sgk Toán 9 – tập 1: Chứng minh các đẳng thức sau:

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 65 trang 34 sgk Toán 9 – tập 1: Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1, biết:

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 66 trang 34 sgk Toán 9 – tập 1

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top