Trang chủ » Giải bài tập Rút gọn phân thức SGK Toán 8

Giải bài tập Rút gọn phân thức SGK Toán 8

Câu 1: Rút gọn các phân thức:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

Bài tập toán lớp 8

Câu 2: Chứng minh các đẳng thức sau:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Câu 3: Cho hai phân thức Bài tập toán lớp 8theo bài tập 2, có vô số cặp phân thức có cùng mẫu thức đã cho, hãy tìm cặp phân thức như thế với mẫu thức là đa thức có bậc thấp nhất.

Lời giải

 Bài tập toán lớp 8

Câu 4: Tìm x, biết:

  1. a2x + x = 2a4– 2 với a là hằng số
  2. a2x + 3ax + 9 = a2với a là hằng số, a ≠ 0 và a ≠ 3

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top