Trang chủ » Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

Câu hỏi lịch sử Bài 13 (trang 39)

Em có được chứng kiến hoặc biết câu chuyện nào về cảnh lụt lội không? Hãy tóm tắt về cảnh lụt lội đó?

Trả lời:

-Vào những mùa mưa bão, em vẫn thường thấy cảnh lũ lụt ở nhiều nơi, nhất là ở miền Trung, miền núi.

-Ở những vùng lũ lụt nước bao la bát ngát, trắng cả một vùng trời.

-Nhà cửa, cây trồng, vật nuôi của người dân đều bị cuốn trôi hết.

-Người dân không có chỗ ở, có người còn phải trèo lên trên nóc nhà. 

Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử 4

Nhà Trần đã có biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong việc đắp đê?

Trả lời

Nhà Trần rất quan tâm đến việc đắp đê phòng lụt, đã lập Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê. Năm 1248, nhân dân cả nước được lệnh mở rộng việc đắp đê suốt từ đầu nguồn các con sông lớn cho đến cửa biển. Hằng năm, khi có lũ lụt, tất cả mọi người không phân biệt trai gái, giàu nghèo đều phải tham gia bảo vệ đê. Các vua nhà Trần cũng có khi tự mình trông nom việc đắp đê. Do vậy, có cuốn sử đã ghi rằng, nhà Trần là "triều đại đắp đê".

Đến thời nhà Trần, hệ thống đê đã hình thành dọc theo sông Hồng và các con sông lớn khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hệ thống đê điều này đã góp phần giúp cho nông nghiệp phát triển.

Bài 2 trang 40 SGK Lịch sử 4

Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt?

Trả lời

Ở địa phương em, nhân dân đã:

  • Củng cố, bảo vệ đê
  • Theo dõi thời tiết để kịp thời chuẩn bị.
  • Trồng rừng, chống phá rừng
  • Xây dựng các trạm bơm, thoát nước

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top