Trang chủ » Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê

    Câu hỏi lịch sử bài 19 ( trang 52)

Trong giai đoạn này có những nhà thơ, nhà văn nào tiêu biểu?

    Trả lời:

Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Lê Thánh Tông, Lý Tử Tấn, Nguyễn Húc…

    Câu hỏi lịch sử bài 19 ( trang 52)

Em hãy lấy một số dẫn chứng để nêu rõ Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà khoa học lớn dưới thời Hậu Lê?

    Trả lời:

Nguyễn Trãi có nhiều tác phẩm:

  • Văn học: Quốc âm thi tập, Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi tập,…
  • Sử học: Lam Sơn thực lục: đã ghi lại một cách rõ ràng, đầy đủ toàn bộ diễn biến của khởi nghĩa Lam Sơn.
  • Về địa lí, tác phẩm Dư địa chí của Nguyễn Trãi đã xác định rõ lãnh thổ quốc gia, nêu lên những tài nguyên, sản phẩm phong phú của đất nước và một số phong tục tập quán của nhân dân ta.

    Bài 1 trang 52 SGK Lịch sử 4

Hãy kể tên các tác giả tiêu biểu của văn học thời Hậu Lê.

    Trả lời:

Lê Thánh Tông

Nguyễn Trãi

Ngô Sĩ Liên

Nguyễn Mông Tuân

Lý Tử Tấn

Nguyễn Húc

    Bài 2 trang 52 SGK Lịch sử 4

Em hãy nêu tên các tác giả của các công trình khoa học tiêu biểu ở thời Hậu Lê.

    Trả lời:

  • Nguyễn Trãi có: Quốc âm thi tập, Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi tập, Lam Sơn thực lục, Dư địa chí ,…
  • Lê Thánh Tông có: Hồng Đức quốc âm thi tập…
  • Ngô Sĩ Liên có: Đại Việt sử kí toàn thư.

    Bài 3 trang 52 SGK Lịch sử 4

Vì sao có thể coi Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là những nhà văn hoá tiêu biểu cho giai đoạn này?

     Trả lời:

– Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi là những người có nhiều tác phẩm sáng tác bằng chữ Nôm. Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi và Hồng Đức quốc âm thi tập của Lê Thánh Tông là hai trong những tập thơ Nôm xưa nhất và có giá trị còn lưu truyền đến ngày nay.

– Vua Lê Thánh Tông sáng lập ra hội Tao Đàn

– Tác phẩm Dư địa chí của Nguyễn Trãi đã xác định rõ lãnh thổ quốc gia, nêu lên những tài nguyên, sản phẩm phong phú của đất nước và một số phong tục tập quán của nhân dân ta.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top