Trang chủ » Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

    Câu hỏi lịch sử bài 22 ( trang 56)

Dựa theo bản đồ Việt Nam, em hãy mô tả hành trình của đoàn người khẩn hoang vào phía nam?

    Trả lời:

-Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía nam.

-Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

-Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến đó. Do vậy, một vùng đất hoang vắng ở phía nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

    Câu 1 SGK lịch sử 4 trang 56

Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào?

    Trả lời:

– Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn, đi khai phá đất hoang.

– Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía nam.

– Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

– Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến đó. Do vậy, một vùng đất hoang vắng ở phía nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

    Câu 2 SGK lịch sử 4 trang 56

Cuộc khẩn hoang đã có tác dụng như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?

    Trả lời:

– Diện tích đất canh tác màu mỡ ngày càng được mở rộng nhiều hơn so với trước. Người dân có thêm ruộng đất để sản xuất nông nghiệp.

– Biến vùng đất hoang phía Nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top