Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 12: Hình Học

Giải bài tập SGK toán lớp 12: Hình Học

TOÁN LỚP 12: PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 1. Khái niệm về khối đa diện


Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều


Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện


Ôn tập chương I – Khối đa diện


CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay


Bài 2. Mặt cầu


Ôn tập chương II – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu


CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian


Bài 2. Phương trình mặt phẳng


Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian


Ôn tập chương III – Phương pháp toạ độ trong không gian


ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top