Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4 Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

Giải bài tập SGK toán lớp 4 Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

    Bài 1 trang 3 SGK Toán 4
a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4 Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ..;…;…; 41 000;… 

    Trả lời: 

a)

 Giải bài tập SGK toán lớp 4 Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

b) 36000; 37000; 38000; 39000; 40000; 41000; 42000.

    Bài 2 trang 3 SGK Toán 4

Viết theo mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4 Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

    Trả lời:

Giải bài tập SGK toán lớp 4 Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

    Bài 3 trang 3 SGK Toán 4

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

        Mẫu:   8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b) Viết theo mẫu:

        Mẫu:   9000 + 200 + 30 + 20 = 9232

     7000 + 300 + 50 + 1                    6000 + 200 + 3

     6000 + 200 + 30                          5000 + 2

    Trả lời

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1

    3082 = 3000 + 80 +2

    7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

    6000 + 200 + 3 = 6203

    6000 + 200 + 30 = 6230

    5000 + 2 = 5002

     Bài 4 trang 4 SGK Toán 4

Tính các chu vi các hình sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4 Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000

    Trả lời:

– Hình tứ giác ABCD có chu vi là: 6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

– Hình chữ nhật MNPQ có chu vi là: (4 + 8) x 2 = 24 (cm)

– Hình vuông GHIK có chu vi là: 5 x 4 = 20 (cm). 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top