Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 12. Luyện tập trang 16 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 12. Luyện tập trang 16 SGK Toán 4

BÀI 1. ( trang 16/SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 12.  Luyện tập trang 16 SGK Toán 4

Đáp án

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 12.  Luyện tập trang 16 SGK Toán 4

BÀI 2. (trang 16/SGK Toán 4)

Đọc các số sau:

32 640 507 ; 8 500 658 ; 830 402 960 

85 000 120 ; 178 320 005 ; 1 000 001.

Đáp án:

  • 32 640 507 đọc là: Ba mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn năm trăm linh bảy.
  • 8 500 658 đọc là: Tám triệu năm trăm nghìn sáu trăm năm mươi tám.
  • 830 402 960 đọc là: Tám trăm ba mươi triệu bốn trăm linh hai nghìn chín trăm sáu mươi.
  • 85 000 120 đọc là: Tám mươi lăm triệu không nghìn một trăm hai mươi.
  • 178 320 005 đọc là: Một trăm bảy mươi tám triệu ba trăm hai mươi nghìn không trăm linh lăm.
  • 1 000 001 đọc là: Một triệu không trăm linh một.

BÀI 3. ( trang 16/SGK Toán 4)

Viết các số sau:

a) Sáu trăm mười ba triệu;

b) Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn;

c) Năm trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn một trăm linh ba;

d) Tám mươi sáu triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm linh hai;

e) Tám trăm triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm hai mươi.

Đáp án:

a) Sáu trăm mười ba triệu viết là: 613 000 000

b) Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn viết là: 131 405 000

c) Năm trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn một trăm linh ba viết là: 512 326 103

d) Tám mươi sáu triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm linh hai viết là: 86 004 702

e) Tám trăm triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm hai mươi viết là 8 004 720.

BÀI 4. ( trang 16/SGK Toán 4)

Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau:

a) 715 638 ;

b) 571 638 ;

c) 836 571.

Đáp án:

a) Chữ số 5 trong số 715 638 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là năm nghìn.

b) Chữ số 5 trong số 571 638 thuộc hàng trăm nghìn nên có giá trị là năm trăm nghìn.

c) Chữ số 5 trong số 836 571 thuộc hàng trăm nên có giá trị là năm trăm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top