Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 148. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 148. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 158/SGK Toán 4) 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 148. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Chú ý:

Đổi đơn vị, rồi thực hiện phép chia để được số cần tìm, ví dụ:

5km = 500000 cm

500000 : 10000 = 50 (cm) -> Viết 50 vào chỗ chấm

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 158 SGK Toán 4) 

Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng- ti – mét?

Đáp án:

12km = 1200000 cm

Quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ dài:

1200000 : 100000 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 158/SGK Toán 4) 

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đáp án:

Ta có: 15m = 1500 cm; 10m = 1000 cm

Chiều dài của hình chữ nhật trên bản đồ là: 1500 : 500 = 3 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật trên bản đồ là: 1000 : 500 = 2 (cm)

Đáp số: Chiều dài 3cm

Chiều rộng 2cm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top