Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 150. Thực hành (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 150. Thực hành (tiếp theo)

Bài 1

 Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng hiển thị chiều dài bảng đồ trên bản đồ tỉ lệ 1: 50

Đáp án:

+ Đổi 3m = 300cm

+ Tính độ dài thu nhỏ: 300 : 50 = 6 (cm)

+ Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6cm

Bài 2:

Nền của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền phòng học đó trên bản đồ tỉ lệ 1: 200

Đáp án:

+ Đổi 8 m = 800cm, 6m = 600cm

+ Chiều dài hình chữ nhật thu nhỏ: 800 : 200 = 4 (cm)

+ Chiều rộng hình chữ nhật thu nhỏ: 600 : 200 = 3 (cm)

+ Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 150. Thực hành (tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top