Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 166. Ôn tập về hình học

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 166. Ôn tập về hình học

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 173/SGK Toán 4) 

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 166. Ôn tập về hình học

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Quan sát hình bên, hãy chỉ ra:

a) Các cạnh song với nhau;

b) Các cạnh vuông góc với nhau.

Đáp án:

a) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng DC song song với nhau

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng AD vuông góc với nhau.

Đoạn thẳng AD và đoạn thẳng DC vuông góc với nhau

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 173 SGK Toán 4) 

Hãy vẽ một hình vuông có cạnh dài 3cm. tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 166. Ôn tập về hình học

Vẽ hình vuông theo các bước sau:

– Vẽ đoạn thẳng DC = 3m

– Vẽ đường thẳng vuông góc với Dc tại D và đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm; CB = 3cm.

– Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh bằng 3cm

Chu vi hình vuông ABCD

3 x 4 = 12 (cm)

Diện tích hình vuông ABCD

3 x 3 = 9 (cm2)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 173 SGK Toán 4) 

Đúng ghi Đ; Sai ghi S:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 166. Ôn tập về hình học

a) Chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2

b) diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2

c) Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1

d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2

Đáp án:

Hướng dẫn: Tính chu vi, diện tích của hình 1, hình 2 rồi so sánh:

Ta có:

Chu vi hình 1: (4 + 3) x 2 = 14 (cm)

Diện tích hình 1 : 4 x 3 = 12 (cm2)

Chu vi hình 2 : 3 x 4 = 12 (cm)

Diện tích hình 2 : 3 x 3 = 9 (cm2)

Vậy câu d) là đúng

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 173 SGK Toán 4)

Để lát nền một phòng học hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 20cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và phấn mạch vữa không đáng kể?

Đáp án:

Diện tích nền phòng học là:

8 x 5 = 40 (m2)

40 m2 = 400000 cm2

Diện tích của viên gạch men là:

20 x 20 = 400 (cm2)

Số viên gạch men cần dùng là:

400000 : 400 = 1000 (viên)

Đáp số: 1000 viên gạch men

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top