Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 169. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 169. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 175/SGK Toán 4) 

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 169. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 175 SGK Toán 4) 

Hai đội trồng rừng trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 169. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Đội thứ nhất trồng được số cây là:

(1375 + 285) : 2 = 830 (cây)

Đội thứ hai trồng được số cây là:

1375 – 830 = 545 (cây)

Đáp số: Đội 1: 830 cây

Đội 2: 545 cây

 

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 175 SGK Toán 4) 

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m. Tính diện tích của thửa ruộng

 

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 169. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Nửa chu vi của thửa ruộng là:

530 : 2 = 265 (m)

Chiều rộng thửa ruộng là:

(265 – 47) : 2 = 109 (m)

Chiều dài thửa ruộng là:

265 – 109 = 156 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

156 x 109 = 17004 (m2)

Đáp số: 17004 m2

 

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 175 SGK Toán 4)

Trung bình cộng của hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia.

Đáp án:

Tổng của hai số cần tìm là:

135 x 2 = 270

Số phải tìm là:

270 – 246 = 24

Đáp số : 24

 

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 175 SGK Toán 4)

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số đó bằng số lớn nhất có hai chữ số.

Đáp án:

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999. Vậy tổng hai số là 999

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy hiệu hai số là 99

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 169. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Số bé là: (999 – 99) : 2 = 450

Số lớn là: 450 + 99 = 549

Đáp số: Số lớn: 549

Số bé: 450

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top