Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 172. Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 172. Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 176/SGK Toán 4)

a) Đọc các số:

975 368;           6 020 975;

94 351 708;         80 060 090.

b) Trong mỗi số trên, chữ số 9 ở hàng nào và có giá trị là bao nhiêu?

Đáp án:

  • Số 975368 đọc là: Chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi tám. Chữ số 9 ở hàng trăm nghìn và có giá trị là 9 trăm nghìn.
  • Số 6020975 đọc là: Sáu triệu không trăm hai chục nghìn chín trăm bảy mươi lăm. Chữ số 9 ở hàng trăm và có giá trị là 9 trăm.
  • Số 94351708 đọc là: Chín mươi bốn triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn bảy trăm linh tám. Chữ số 9 ở hàng chục triệu và có giá trị là 9 chục triệu.
  • Số 80060090 đọc là: Tám chục triệu không trăm sáu mươi nghìn không trăm chín mươi. Chữ số 9 ở hàng chục và có giá trị là 9 chục.
  •  

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 177 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 24579 + 43867         b) 235 x 325

82604 – 35246           101598 : 287

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 172. Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 177 SGK Toán 4) >; <; = 

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 172. Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 172. Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 177 SGK Toán 4)

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án:

Chiều rộng của thửa ruộng là:

120 x 2/3 = 80 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

120 x 80 = 9600 (m2)

Số tạ thóc thu hoạch được từ thửa ruộng là:

50 x (9600 : 100) = 4800 (kg)

4800kg = 48 tạ

Đáp số: 48 tạ thóc

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 177 SGK Toán 4) 

Thay chữ a, b bằng chữ số thích hợp:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 172. Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4

Đáp án:

b khác 0, vì nếu b = 0 thì 0 trừ 0 bằng 0 (khác 7)

10 – b = 7 vậy b = 3, nhớ 1 sang a.

b trừ a + 1 bằng 0 nên a + 1 = 3 hay a  = 2

Ta có phép tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 172. Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4

b) 0 cộng b bằng 8 nên b = 8

8 cộng a được kết quả là số có chữ số tận cùng là 5 nên a = 6.

Ta có phép tính: 

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 172. Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top