Trang chủ » Giải bài tập Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn SGK vật lý 9

Giải bài tập Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn SGK vật lý 9

1. Bài C1 trang 7 sgk vật lí 9

Tính thương số U/ I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.

 Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm     Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm

Hướng dẫn:

Bảng 1: Tùy thuộc vào thí nghiệm.

U2,0= 2Ω
I    0,1 

2. Bài C2 trang 7 sgk vật lí 9

C2. Nhận xét giá trị của thương số U/ I đối với mỗi dây dẫn dựa và với hai dây dẫn khác nhau.

Hướng dẫn:

Giá trị  U/ I đối với mỗi dây dẫn là như nhau. Đối với hai dây dẫn khác nhau thì giá trị U/ I là khác nhau.

3. Bài C3 trang 8 sgk vật lí 9

C3. Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12Ω và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó.

Hướng dẫn:

Ta có U = I.R = 0,5.12 = 6 V.

4. Bài C4 trang 8 sgk vật lí 9

C4. Đặt cùng một hiệu điện thế vào đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 = 3R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lướn hơn bao nhiêu lần?

Hướng dẫn:

Dòng điện chạy qua dây dẫn thứ nhất có cường độ lớn hơn và lớn hơn ba lần.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top