Trang chủ » Giải bài tập Sự tạo ảnh trong máy ảnh SGK vật lý 9

Giải bài tập Sự tạo ảnh trong máy ảnh SGK vật lý 9

Câu 1. Ảnh của vật trên tấm kính mở (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật? To hơn hay nhỏ hơn vật?

Hướng dẫn giải: Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Câu 2. Hiện tượng nào chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ?

Hướng dẫn giải: Hiện tượng thu được ảnh thật trên phim của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ.

Câu 3. Vẽ ảnh của vật AB đặt vuông góc trục chính của vật kính, O là quang tâm, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2 m, từ phim đến vật kính là 5 cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ.

 

 

Giải bài tập trang 126, 127 SGK Vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải:

 

 

Giải bài tập trang 126, 127 SGK Vật lý lớp 9

Vẽ ảnh của vật AB cụ thể là:

  • Kẻ tia sáng từ B qua quang tâm O truyền thẳng tới cắt phim PQ tại ảnh B' của B
  • Từ B kẻ tia tới BI song song với trục chính tia ló IB'. Tia ló này cắt trục chính tại tiêu điểm F
  • Hạ B' vuông góc với trục chính thì A'B' là ảnh của AB tạo bởi vật kính

Câu 4. Dựa vào hình vẽ ở câu 3, hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật để khẳng định những nhận xét trong câu 2.

Hướng dẫn giải: Tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là:

Giải bài tập trang 126, 127 SGK Vật lý lớp 9

Câu 5. Một người cao 1,6 m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3 m. Phim cách vật kính 6 m. Hỏi người ấy trên ohim cao bao nhiêu?

Hướng dẫn giải: Ta áp dụng kết quả của câu 4, ta có:

Giải bài tập trang 126, 127 SGK Vật lý lớp 9

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top