Trang chủ » Giải bài tập Tam giác cân SGK toán 7

Giải bài tập Tam giác cân SGK toán 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 126: Tìm các tam giác cân trên hình 112. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh của các tam giác cân đó.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Lời giải

Các tam giác cân trên hình 112:

– ΔADE cân tại A: có các cạnh bên là AD và AE; cạnh đáy: DE; góc D và góc E là hai góc ở đáy; góc A là góc ở đỉnh

– ΔABC cân tại A: có các cạnh bên là AB và AC; cạnh đáy: BC; góc B và góc C là hai góc ở đáy; góc A là góc ở đỉnh

– ΔAHC cân tại A: có các cạnh bên là AH và AC; cạnh đáy: HC; góc H và góc C là hai góc ở đáy; góc A là góc ở đỉnh

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 126: Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D (hình 113). Hãy so sánh (ABD)  = (ACD) 

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Lời giải

– ΔABD và ΔACD có

AB = AC

∠(BAD) = ∠(CAD) (do AD là tia phân giác góc A)

AD chung

Nên ΔABD = ΔACD (c.g.c)

⇒ ∠(ABD) = ∠(ACD) (hai góc tương ứng)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 126: Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Lời giải

Giả sử ΔABC vuông cân tại A

∠A + ∠B + ∠C = 180o

Và ∠A = 90o; ∠B = ∠C

⇒ 2. ∠B = 180o – 90o = 90o

⇒∠B = ∠C = 90o: 2 = 45o

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 126: Vẽ tam giác đều ABC (hình 115)

a) Vì sao ∠B = ∠C; ∠C = ∠A?

b) Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Lời giải

a) ∠B = ∠C khi xét tam giác ABC cân tại A

∠C = ∠A khi xét tam giác ABC cân tại B

b) Tam giác ABC có 3 góc bằng nhau và bằng 180o/3 = 60o

Bài 46 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1): a) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.

b) Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3cm.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

a) Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm.

– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn tâm A bán kính 4cm và cung tròn C bán kính 4cm.

– Hai cung tròn trên cắt nhau tại B.

– Vẽ các đoạn thẳng AB, BC ta được tam giác ABC.

b) Tương tự cách vẽ ở câu a với các cung tròn tâm A, tâm C có cùng bán kính 3cm.

Bài 47 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1): Trong các tam giác trên các hình 116, 117, 118 tam giác nào là tam giác cân tam giác nào là tam giác đều? Vì sao?

/data/image/2018/08/07/giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-6-tam-giac-can-5.jpg

Lời giải:

– Hình 116

Ta có ΔABD cân vì AB = AD

Do AB = AD , BC = DE nên AB + BC = AD + DE hay AC = AE

=> ΔACE cân

– Hình 117

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Nên ΔGHI cân

– Hình 118

ΔOMN là tam giác đều vì ba cạnh bằng nhau OM = MN = MO

ΔOMK cân vì OM = MK

ΔONP là tam giác cân vì ON = NP

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Bài 48 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1): Cắt một tấm bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng góc ở hai đáy bằng nhau?.

Lời giải:

Các bước tiến hành.

– Cắt tấm bìa hình tam giác cân.

– Gấp tấm bìa sao cho hai cạnh bên trùng nhau.

– Quan sát phần cạnh đáy sau khi gấp lại chúng trùng nhau.

Vậy hai góc ở đáy của tam giác cân bằng nhau.

Bài 49 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1): a) Tính các góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở đỉnh bằng 40o.

b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 40o.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

a) Gọi ABC là tam giác cân đã cho và góc ở đỉnh A bằng 40o. Ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Bài 50 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1): Hai thanh AB và AC của vì kèo một mái nhà thường bằng nhau và thường tạo với nhau một góc bằng.

a) 145o nếu là mái tôn.

b) 100o nếu mái là ngói.

Tính góc ABC trong từng trường hợp.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Lời giải:

Ta có AB = AC nên tam giác ABC cân ở A. Do đó:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Bài 51 (trang 128 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD = AE

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

b) Gọi I là giao điểm của BD và CE. ΔIBC là tam giác gì? Vì sao?

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

a) Xét ΔABD và ΔACE có:

AB = AC (gt)

Góc A chung

AD = AE (gt)

Nên ΔABD = ΔACE ( c.g.c)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Vậy ΔIBC cân tại I

Bài 52 (trang 128 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc xOy có số đo 120o điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox, kẻ AC vuông góc với Oy. Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao?

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Xét ΔACO và ΔABO có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Nên ΔACO = Δ ABO (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra AC = AB

Vậy ΔABC là tam giác cân

Ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top