Trang chủ » Giải bài tập vật lý 12, Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Giải bài tập vật lý 12, Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 1 (trang 85 SGK Vật Lý 12): Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc những đại lượng nào?

Lời giải:

Công suất tỏa nhiệt P phụ thuộc vào hệ số công suất.

Mà hệ số công suất cos φ = R/Z, do đó P phụ thuộc vào Z và R.

Bài 2 (trang 85 SGK Vật Lý 12): Hãy chọn câu đúng.

Hệ số công suất của một mạch điện xoay chiều bằng:

Giải bài tập vật  lý 12, Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 15

Bài 3 (trang 85 SGK Vật Lý 12): Hãy chọn câu đúng.

Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp với ZL = ZC:

A. bằng 0

B. bằng 1

C. phụ thuộc R

D. phụ thuộc ZC/ZL

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Giải bài tập vật  lý 12, Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 4 (trang 85 SGK Vật Lý 12): Hãy chọn câu đúng.

Mạch điện xoay chiều nối tiếp R = 10Ω; ZL = 8Ω; ZC = 6Ω với tần số f. Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1:

A. là một số < f

B. là một số > f

C. là một số = f

D. không tồn tại

Lời giải:

Chọn đáp án A. Ta có

Giải bài tập vật  lý 12, Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 5 (trang 85 SGK Vật Lý 12): Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch uPQ = 60√2cos100πt (V), các điện áp hiệu dụng UPN = UNQ = 60V. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu?

Giải bài tập vật  lý 12, Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Lời giải:

Giải bài tập vật  lý 12, Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 6 (trang 4 SGK Vật Lý 12): Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có:

Giải bài tập vật  lý 12, Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Lời giải:

Giải bài tập vật  lý 12, Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top