Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 10. Triệu và lớp triệu

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 10. Triệu và lớp triệu

Hướng dẫn giải bài tập trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 300 000 ; 400 000 ; 500 000 ; …………; ………… ; ………… ; 900 000 ; …………

b) 2 000 000 ; 4 000 000 ; 6 000 000 ; ………… ; ………… ; …………

c) 10 000 000 ; 20 000 000 ; 30 000 000 ;…………; ………… ; 60 000 000 ; …………; …………; 90 000 000 ; …………

Đáp án

a) 300 000 ; 400 000 ; 500 000 ; 600 000 ; 700 000 ; 800 000 ; 900 000 ; 1 000 000.

b) 2 000 000 ; 4 000 000 ; 6 000 000 ; 8 000 000 ; 10 000 000 ; 12 000 000.

c) 10 000 000 ; 20 000 000 ; 30 000 000 ; 40 000 000 ; 50 000 000 ; 60 000 000 ; 70 000 000 ; 80 000 000 ; 90 000 000 ; 100 000 000.

 

Câu 2.

Nối (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 10. Triệu và lớp triệu

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 10. Triệu và lớp triệu

Câu 3. 

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 10. Triệu và lớp triệu

 

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 10. Triệu và lớp triệu

 

Câu 4.

 Viết tiếp để có một hình vuông:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 10. Triệu và lớp triệu

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 10. Triệu và lớp triệu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top