Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 108. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 108. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 27, 28 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1: 

Điền dấu (>,=,<) vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 108. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 108. Luyện tập

Câu 2: 

Điền dấu (>,=,<) vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 108. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 108. Luyện tập

Câu 3: 

a) Khoanh vào phân số lớn nhất 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 108. Luyện tập

b) Khoanh vào phân số bé nhất

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 108. Luyện tập

Đáp án

a) Phân số lớn nhất là: frac{7}{9}

 

b) Phân số bé nhất là: frac{2}{11}

Câu 4.

Viết các phân số theo thứ tự:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 108. Luyện tập

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 108. Luyện tập

Câu 5. 

Nêu cách so sánh hai phân số 5/6 và 6/5 (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 108. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 108. Luyện tập

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top