Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 149. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 149. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 149. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( tiếp theo)

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 149. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( tiếp theo)

Câu 2.

Quãng đường từ A đến B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài mấy xăng-ti-mét?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 149. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( tiếp theo)

Bài giải

12km = 1 200 000cm

Trên bản đồ quãng đường từ bản A đến bản B dài là:

1200000 : 100000 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

Câu 3. 

Sân khấu trường em là hình chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 6m. Bạn An đã vẽ sân khấu tên bản đồ có tỉ lệ là 1 : 200. Hỏi trên bản đồ, độ dài mõi cạnh sân khấu là mấy xăng-ti-mét?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 149. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( tiếp theo)

Bài giải

10m = 1000cm; 6m = 600cm

Chiều dài sân khấu trên bản đồ là:

1000 : 200 = 5 (cm)

Chiều rộng sân khâu trên bản đồ là:

600 : 200 = 3 (cm)

Đáp số: Chiều dài 5cm

Chiều rộng 3cm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top