Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Câu 2. 

Nối (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

 

Câu 3.

Tìm x, biết:

a) x + 527 = 1892        b) x − 631 = 361

c) x × 5 = 1085         d) x : 5 = 187

Đáp án:

a)

X + 527 = 1892

X = 1892 − 527

X = 1365

b)

X − 631 = 361

X = 361 + 631

X = 992

c)

x × 5 = 1085

X = 1085 : 5

x = 217

d)

X : 5 = 187

X = 187 × 5

 

X = 935

 

Câu 4.

Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?

Đáp án:

Tóm tắt

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Số học sinh có trong một hàng là:

64 : 4 =16 (học sinh)

Số học sinh có trong 6 hàng là:

16 x 6 = 96 (học sinh)

Đáp số: 96 học sinh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top