Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 5. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 5. Luyện tập

 

Hướng dẫn giải bài tập trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Mẫu 5 × a với a = 9

Giá trị của biểu thức 5 × a với a = 9 là 5 × a = 5 × 9 =45

a) b × 7 với b = 8……………………………

b) 81 : c với c = 9…………………………..

Đáp án:

 Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) b × 7 với b = 8

Giá trị của biểu thức b × 7 với b = 8 là b × 7 = 8 × 7 = 56.

b) 81 : c với c = 9

Giá trị của biểu thức 81 : c với c = 9 là 81 : c = 81 : 9 = 9.

 

Câu 2.

 Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 5. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 5. Luyện tập

 

Câu 3.

 Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 5. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 5. Luyện tập

 

Câu 4.

 Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 5. Luyện tập

Em hãy viết số tích hợp vào chỗ chấm:

a) Tàu S1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc….. giờ. Sau ….. giờ ….. phút sẽ tới ga Hòa Hưng (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc …..giờ …..phút.

b) TàuV4 xuất phát từ ga Hà Nội lúc …..giờ …..phút và tới Vinh lúc…. giờ …..phút.

c) Nếu tàu S2 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 10 giờ 40 phút ngày 1 tháng 6 năm 2000 thì tàu sẽ tới ga Hòa Hưng lúc ….. giờ….. phút ngày ….. tháng …..năm 2000.

Đáp án:

a) Tàu S1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 8 giờ 30 phút. Sau 32 giờ sẽ tới ga Hòa Hưng (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc 16 giờ 30 phút.

b) Tàu V4 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21 giờ 20 phút và tới Vinh lúc 5 giờ 20 phút.

c) Nếu tàu S2 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 10 giờ 40 phút ngày 1 tháng 6 năm 2000 thì tàu sẽ tới ga Hòa Hưng lúc 22 giờ 40 phút ngày 2 tháng 6 năm 2000.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top