Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 7 : 3,5            b) 702 : 7,2

c) 9 : 4,5            d) 2 : 12,5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Câu 2: Tính nhẩm

a) 32 : 0,1          b) 168 : 0,1         c) 934 : 0,01

  32 : 10             168 : 10             934 : 100

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 320            b) 1680               c) 93400

  3,2              16,8                 9,34

Câu 3: Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu kg?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Một mét thanh sắt đó nặng: 16 : 0,8 = 20 (kg)

0,18m thanh sắt đó nặng: 20 × 0,18 = 3,6 (kg)

Đáp số: 3,6 kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top