Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 70 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 70 SGK Toán 5

Câu 1: Tính rồi so sánh kết quả tính

a) 5 : 0,5 và 5 × 2           b) 3 : 0,2 và 3 × 5

52 : 0,5 và 52 × 2            18 : 0,25 và 18 × 4

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 5 : 0,5 = 5 × 2 = 10              b) 3 : 0,2 = 3 × 5 = 15

52 : 0,5 = 52 × 2 = 104               18 : 0,25 = 18 × 4 = 72

Câu 2: Tìm x

a) x × 8,6 = 387            b) 9,5 × x = 399

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) x × 8,6 = 387

x = 387 : 8,6

x = 45

b) 9,5 × x = 399

x = 399 : 9,5

x = 42

Câu 3: Thùng to có 21 lít dầu, thùng bé có 15 lít dầu, số dầu đó chứa được vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Hỏi có bao nhiêu chai dầu?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Tổng số dầu là: 21 + 15 = 36 lít

Số chai dầu tất cả là: 36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 (chai)

Câu 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Do diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông

Nên diện tích hình chữ nhật là 252= 625 (m2)

Vậy chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

625 : 12,5 = 50 (m)

Vậy chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

(50 + 12,5) × 2 = 125 (m)

Đáp số: 125 (m)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top