Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số thập phân cho một số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số thập phân cho một số thập phân

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 19,72 : 5,8           b) 8,216 : 5,2

c) 12,88 : 0,25          d) 17,4 : 1,45

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số thập phân cho một số thập phân

Câu 2: Biết 4,5 lít dầu nặng 3,42 kg. Hỏi 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Một lít dầu hỏa nặng

3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8 lít dầu nặng:

0,76 × 8 = 6,08 (kg)

Đáp số: 6,08 kg

Câu 3: May mỗi bộ quần áo hết 2,8 m vải. Hỏi có 429,5 m vải may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN GIẢI

429,5 m vải may được nhiều nhất:

429,5 : 2,8 = 153 (bộ quần áo)

Và còn lại 0,3928 × 2,8 = 1,09 mét vải

Đáp số: 153 bộ quần áo và dư 1,09 mét vải

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top