Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 72 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 72 SGK Toán 5

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 17,55 : 3,9           b) 0,603 : 0,09

c) 0,3068 : 0,26        d) 98,156 : 4,63

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập trang 72 SGK Toán 5

Câu 2: Tìm x

a) x × 1,8 = 72

b) x × 0,34 = 1,19 × 1,02

c) x × 1,36 = 4,76 × 4,08

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) x × 1,8 = 72

x = 72 : 1,8

x = 40

b) x × 0,34 = 1,19 × 1,02

x × 0,34 = 1,2138

x = 1,2138 : 0,34

x = 3,57

c) x × 1,36 = 4,76 × 4,08

x × 1,36 = 19,4208

x = 19,4208 : 1,36

x = 14,28

Câu 3: Biết 5,2 lít dầu cân nặng 3,952 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32 kg?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Tóm tắt:

5,2 lít: 3,952 kg

? lít: 5,32 kg

Giải:

Một lít dầu hỏa cân nặng:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32 kg thì nặng:

5,32 : 0,76 = 7 (lít)

Đáp số: 7 lít

Câu 4: Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7, nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập trang 72 SGK Toán 5

Số dư là 0,033

Vì dòng từ chữ số 8 ở hàng đơn vị của số bị chia xuống ta thấy số dư là 33

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top