Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5

Câu 1: Tính

a) 400 + 50 + 0,07

b) 30 + 0,5 + 0,04

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5

Đáp án:

a) 400 + 50 + 0,07 =450,07

b) 30 + 0,5 + 0,04 = 30,54

c) 100 + 7 + 8/10 = 107,08

d) 35 + 5/10 + 3/100 = 35,53

Câu 2: Điền dấu '>','<' hoặc '='

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5

Đáp án:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5

Câu 3: Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân của thương

a) 6,251 :7           b) 33,14 : 58           c) 375,23 : 69

Đáp án:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5

a) Số dư: 0,21         b) Số dư: 0,08                  c) Số dư: 0,56

Câu 4: Tìm x

a) 0,8 × x = 1,2 × 10              b) 210 : x = 14,92 – 6,52

c) 25 : x = 16 : 10                d) 6,2 × x = 43,18 + 18.82

Đáp án:

a) 0,8 × x = 1,2 × 10
0,8 × x = 12
x = 12 : 0,8
x = 15

b) 210 : x = 14,92 – 6,52
210 : x = 8,67
x = 210 : 8,67
x = 24,22

c) 25 : x = 16 : 10
25 : x = 1,6
x = 25 :1,6
x = 15,625

d) 6,2 × x = 43,18 + 18.82
6,2 × x = 62
x = 62 : 6,2
x = 10

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top