Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 12 : 5           b) 15: 8

  23 : 4             75 : 12

  882 : 36            81 : 4

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Câu 2: May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN GIẢI

May 1 bộ quần áo hết: 70 : 25 = 2,8 (m vải)

May 6 bộ quần áo hết: 2,8 × 6 = 16,8 (m vải)

Đáp số: 16,8 m vải

Câu 3: Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số thập phân

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top