Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số thập phân cho 10,100,1000..

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số thập phân cho 10,100,1000..

Câu 1: Tính nhẩm

a) 43,2 : 10        0,65 : 10        432,9 : 100         13,96 : 1000

b) 23,7 : 10         2,07 : 10        2,33 : 100          999,8 : 1000

Đáp án:

a) 4,32        0,065        4,329        0,01396

b) 2,37        0,207        0,0233       0,9998

Câu 2: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính

a) 12,9 : 10 và 12,9 × 0,1            b) 123,4 : 100 và 123,4 × 0,01

c) 5,7 : 10 và 5,7 × 0,1              d) 87,6 : 100 và 87,6 × 0,01

Đáp án:

a) 12,9 : 10 = 12,9 × 0,1= 1,29

b) 123,4 : 100 = 123,4 × 0,01 = 1,234

c) 5,7 : 10 = 5,7 × 0,1 = 0,57

d) 87,6 : 100 = 87,6 × 0,01 = 0,876

Câu 3: Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn gạo?

Đáp án:

Cách 1: Số gạo đã lấy ra là: 537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là: 537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)

Cách 2: Phân số chỉ số gạo còn lại là:

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 5

Số tấn gạo còn lại là:

(537,25 × 9) :10 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 tấn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top