Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 64 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 64 SGK Toán 5

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 67,2 : 7              b) 3,44 : 4

c) 42,7 : 7              d) 46,827 : 9

HƯỚNG DẪN GIẢI

Cách làm:

– Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

– Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

– Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Cụ thể:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 64 SGK Toán 5

Câu 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 64 SGK Toán 5

Trong phép chia này thương là 1,24. Số dư là 0,12

b) Tìm số dư của phép chia sau

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 64 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Cách giải: 

Dóng thẳng cột dấu phẩy ở số bị chia xuống vị trí của số dư để tìm số dư của phép chia.

Dóng thẳng cột dấu phẩy ở số bị chia xuống vị trí của số dư ta được 14

Vậy số dư là 0,14

Câu 3: Đặt tính rồi tính

a) 26,5 : 25              b) 12,24 : 20

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 64 SGK Toán 5

Câu 4: Có 8 bao gạo cân nặng 243,2 kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu kg?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Cách 1: Mỗi bao cân nặng: 243,2 : 8 = 30,4 (kg)

12 bao cân nặng: 30,4 × 12 = 364,8 (kg)

Cách 2: 12 bao cân nặng: 243,2 × 12 : 8 = 364,8 (kg)

Đáp số: 364,8 (kg)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top