Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

âu 1: Đặt tính rồi tính

a) 5,28 : 4                b) 95,2 : 6,8

c) 0,36 : 9                d) 75,52 : 32

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Câu 2: Tìm x

a) x × 3 = 8,4                  b) 5 × x = 0,25

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) x × 3 = 8,4

x = 8,4 : 3

x = 2,8

b) 5 × x = 0,25

x = 0,25 : 5

x = 0,05

Câu 3: Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Trung bình mỗi giờ người đó đi được:

126,54 : 3 = 42,18 km

Đáp số: 42,18 km

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top