Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia số đo thời gian cho một số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia số đo thời gian cho một số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 136/SGK Toán 5)

Tính

a) 24 phút 12 giây : 4

b) 35 giờ 40 phút : 5

c) 10 giờ 48 phút : 9

d) 18,6 phút : 6

Đáp án

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chia số đo thời gian cho một số

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 136/SGK Toán 5)

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ va làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm một dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

Đáp án

Thời gian người thợ làm được 3 dụng cụ là:

12 giờ – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút

Trung bình người đó làm một dụng cụ trong thời gian:

4 giờ 30 phút  : 3 = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top