Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân số đo thời gian với một số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân số đo thời gian với một số

Câu 1: Tính

a) 3 giờ 12 phút x 3

4 giờ 23 phút x 4

12 phút 25 giây x 5

b) 4,1 giờ x 6

3,4 phút x 4

9,5 giây x 3

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 3 giờ 12 phút x 3 = 9 giờ 36 phút

4 giờ 23 phút x 4 = 17 giờ 32 phút

12 phút 25 giây x 5 = 1 giờ 2 phút 5 giây

b) 4,1 giờ x 6 = 24,6 giờ

3,4 phút x 4 = 13,6 phút

9,5 giây x 3 = 28,5 giây

Câu 2: Một chiếc đu quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thời gian bé Lan ngồi trên đu quay là:

1 phút 25 giây x 3 = 4 phút 15 giây

Đáp số: 4 phút 15 giây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top