Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 134 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 134 SGK Toán 5

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 134 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 12 ngày = 288 giờ    (24 giờ x 12 = 288 giờ)

3,4 ngày = 81,6 giờ     (24 giờ x 3,4 = 81,6 giờ)

4 ngày 12 giờ = 108 giờ  (24 giờ x 4 + 12 giờ = 108 giờ)

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 5

b) 1,6 giờ = 96 phút    (60 phút x 1,6 = 96 phút)

2 giờ 15 phút = 135 phút  (60 phút x 2 + 15 phút = 135 phút)

2,5 phút = 150 giây      (60 phút x 2,5 = 150 giây)

4 phút 25 giây = 265 giây (60 phút x 4 + 25 giây = 265 giây)

Câu 2: Tính

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng = 15 năm 11 tháng

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ = 10 ngày 21 giờ

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút = 20 giờ 9 phút

Câu 3: Tính

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng

b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ

c) 13 giờ 34 phút – 5 giờ 45 phút

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng

b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 18 giờ

c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút

Câu 4: Năm 1492, nhà thám hiểm Cri – xto – phơ Cô – lôm – bô phát hiện ra Châu Mỹ. Năm 1961, I – u – ri Ga – ga – ri là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện cách nhau bao nhiêu năm?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hai sự kiện cách nhau số năm là:

1961 – 1492 = 469 (năm)

Đáp số: 469 năm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top