Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Trừ số đo thời gian

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Trừ số đo thời gian

Câu 1: Tính

a) 23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây

b) 54 phút 21 giây – 21 phút 34 giây

c) 22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Trừ số đo thời gian

Câu 2: Tính

a) 23 ngày 12 giờ – 3 giờ 8 giờ

b) 14 ngày 15 giờ – 3 ngày 17 giờ

c) 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 23 ngày 12 giờ – 3 ngày 8 giờ = 20 ngày 04 giờ

b) 14 ngày 15 giờ – 3 ngày 17 giờ = 13 ngày 39 giờ – 3 ngày 17 giờ = 10 ngày 22 giờ

c) 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng = 12 năm 14 tháng – 8 năm 6 tháng = 4 năm 8 tháng

Câu 3: Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Nếu không kể thời gian nghỉ. Người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thời gian người đó đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:

(8 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút) – 15 phút = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top