Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Cộng số đo thời gian

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Cộng số đo thời gian

Câu 1: Tính

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Cộng số đo thời gian

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Cộng số đo thời gian

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Cộng số đo thời gian

Câu 2: Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến viên bảo tàng lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến viện bảo tàng lịch sử hết bao nhiêu thời gian?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện bảo tàng Lịch sử là:

35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút

Đáp số: 2 giờ 55 phút

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top