Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Bảng đơn vị đo thời gian

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Bảng đơn vị đo thời gian

Câu 1: Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ đại. Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố một số phát minh. Hãy đọc bảng và cho biết từng phát minh được công bố vào thế kỉ nào?

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Bảng đơn vị đo thời gian

HƯỚNG DẪN GIẢI

– Kính viễn vọng phát minh vào thế kỉ 17

– Bút chì phát minh vào thế kỉ 18

– Đầu máy xe lửa phát minh vào thế kỉ 19

– Xe đạp phát minh vào thế kỉ 19

– Ôtô phát minh vào thế kỉ 19

– Máy bay phát minh vào thế kỉ 20

– Máy tính điện tử phát minh vào thế kỉ 20

– Vệ tinh phát minh vào thế kỉ 20

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Bảng đơn vị đo thời gian

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Bảng đơn vị đo thời gian

Câu 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Bảng đơn vị đo thời gian

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Bảng đơn vị đo thời gian

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top