Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 128 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 128 SGK Toán 5

Câu 1: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm,
Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  uyện tập chung trang 128 SGK Toán 5

a) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó.

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) Mức nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Đổi 1m = 10dm, 50cm = 5dm, 60cm = 6dm

a) Diện tích xung quanh của bể kính là:

(10 + 5) × 2 × 6 = 180 (cm2)

Diện tích đáy của bể kính là:

10 × 5 = 50 (cm2)

Diện tích kính dùng để làm bể cá là:

180 + 50 = 230 (dm3)

b) Thể tích bể cá là: 10 x 5 x 6 = 300 (dm3)

300 dm3 = 300lit

c) Số lít nước trong bể cá là:

300 x 3/4 = 225 lít

Đáp số: a) 230dm3, b)300l; c) 225l

Câu 2: Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương

c) Thể tích của hình lập phương

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương:

1,5 × 1,5 × 4 = 9 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương:

1,5 × 1,5 × 6 = 13,5 (m2)

c) Thể tích hình lập phương là:

Đáp số: a) 9m2; b) 13,5m2; c) 3,375m3

Câu 3: Có 2 hình lập phương, hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  uyện tập chung trang 128 SGK Toán 5

a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N?

b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3

a) Diện tích toàn phần của

Hình N là: a x a x a

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x 6

= (a x a x 6) x (3 x 3)

= (a x a x 6) x 9

Vậy diện tích toàn phần của M gấp 9 lần diện tích của N

b) Thể tích của

Hình N là a x a x a

Hình M là: (a x 3)  x (a x 3) x (a x 3)

= (a x a x a) x (3 x 3 x 3)

= (a x a x a) x 27

Vậy diện tích toàn phần của M gấp 27 lần diện tích của N

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top