Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5

Câu 1: Cho hình thang vuông ABCD có AB = 4 cm, DC = 5 cm, AD = 3cm. Nối D với B được hình tam giác ABD và BDC.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Diện tích hình tam giác ABD là:

4 × 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình tam giác BDC là:

5 × 3 : 2 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác  BDC là:

6 : 7,5 = 0,8 = 80%

Đáp số: a, 6cm2; 7,5 cm2

b, 80%

Câu 2: Cho hình bình hành MNPQ, có MN = 12 cm, KH = 6 cm. So sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

12 × 6 : 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình tam giác KPQ là:

12 × 6 : 2 = 36 (cm2)

Tổng diện tích hình tam giác MKQ và KNP là:

72 – 36 = 36 (cm2)

Vậy diện tích hình tam giác KQP bằng tổng diện tích tam giác MKQ và KNP

Câu 3: Trên hình bên hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bán kính hình tròn là:

5 : 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn là:

2,5 × 2,5 × 3,14 = 19,625 (cm2)

Diện tích hình tam giác vuông ABC là: 3 × 4 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích phần tròn được tô màu là: 19,625 – 6 = 13,625 (cm2)

Đáp số: 13,625 cm2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top