Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Câu 1. Ghi dấu x vào ô trống đặt dưới hình trụ. Tô màu hình trụ đó.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Đáp án và hướng dẫn giải

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Câu 2. Ghi dấu x vào ô trống đặt dưới hình cầu. Tô màu hình cầu đó.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Đáp án và hướng dẫn giải

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Câu 3. Trong mỗi hình vẽ đồ vật sau, hãy tô màu vào phần có dạng hình trụ, dạng hình cầu.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Đáp án và hướng dẫn giải

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Tô màu vào các hình: 1, 2, 4, 5, 6, 7,8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top