Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 5

Câu 1: Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

10% của 120 là 12

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy: 15% của 120 là 18

a) Hãy viết số thích hợp vào chỗ trống để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung

…% của 240 là …

… % của 240 là …

…% của 240 là …

Vậy: 17,5% của 240 là ….

b) Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 10% của 240 là 24

5% của 240 là 12

2,5% của 240 là 6

Vậy 17,5% của 240 là 42.

b) Ta có 35% = 30% + 5%

10% của 520 là 52. Vậy:

30% của 520 là 52×3 = 156

5% của 520 là 52:2 = 26.

Vậy 35% của 520 là 156 + 26 = 182.

Câu 2: Biết tỉ số thể tích của hai phần lập phương là 2 : 3

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 5

a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé là 3/2

Vậy tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé là:

3 : 2 = 1,5

1,5 = 150%

b, Thể tích hình lập phương lớn là: 64 × 3/2 = 96 (cm3)

Đáp số: a) 150%; b) 96cm3

Câu 3: Bạn Hạnh xếp các hình lập phương có cạnh nhỏ 1 cm thành hình bên. Hỏi:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 5

a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

b) Nếu sơn các mặt ngoài của hình lập phương thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu cen-ti-mét vuông?

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Coi hình đã cho gồm 3 khối lập phương, mỗi khối được ghép bởi 8 hình lập phương nhỏ. Như vậy, hình vẽ có tất cả

8 x 3 = 24 (hình lập phương nhỏ)

b) Mỗi khối lập phương ở phần a) có diện tích toàn phần là:

2 × 2 × 6 = 24 (cm3)

Khối ở trên có một mặt không được sơn

Khối ở dưới bên trái có hai mặt không được sơn

Khối ở dưới bên phải có một mặt không được sơn

Cả ba khối có số mặt không được sơn là:

1 + 2 + 1 = 4 mặt

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 5

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top