Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 5

Câu 1: Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

6,25 × 6 = 37,5 (cm2)

Thể tích cua hình lập phương là:

2,5 × 2,5 × 2,5 = 15,625 (cm3)

Đáp số: 6, 25cm2; 37,5cm2; 15,625cm3

Câu 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 5

Câu 3: Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình bên, người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4 cm. Tính thể tích phần gỗ còn lại.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật là:

9 × 6 × 5 = 270 (cm3)

Thể tích của khối gỗ hình lập phương bị cắt đi là:

4 × 4 × 4 = 64 (cm3)

Thể tích phần gỗ còn lại là:

270 – 64 = 206 (cm3)

Đáp số: 206cm3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top