Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Thể tích hình lập phương

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Thể tích hình lập phương

Câu 1: Viết số đo thích hợp vào chỗ trống

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Thể tích hình lập phương

Đáp án:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Thể tích hình lập phương

Câu 2: Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó nặng 15 kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án:

Thể tích của khối kim loại đó là:

0,75 × 0,75 × 0,75 = 0,421875 (m3)

Ta có: 0,421875 (m3) = 421,875 dm3

Khối kim nặng có cân nặng:

15 x 421,875 = 6328,125 (kg)

Đáp số: 6328,125 (kg)

Câu 3: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính:

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật

b) Thể tích của hình lập phương

Đáp án:

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật

8 × 7 × 9 = 504 (cm3)

b) Số đo của hình lập phương là: (8 + 7 + 9) : 2 = 8 (cm)

Thể tích của hình lập phương là:

8 × 8 × 8 = 512 (cm3)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top