Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Thể tích hình hộp chữ nhật

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Thể tích hình hộp chữ nhật

Câu 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c:

a) a = 5cm, b = 4 cm, c = 9 cm

b) a = 1,5 m, b = 1,1 m, c = 0,5m

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Thể tích hình hộp chữ nhật

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thể tích hình hộp chữ nhật trong mỗi trường hợp là:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Thể tích hình hộp chữ nhật

Câu 2: Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Thể tích hình hộp chữ nhật

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chia hình hộp chữ nhật thành hai phần: hình 1 và hình 2

Thể tích của hình hộp chữ nhật 1 là:

12 x 8 x 5 = 480 (cm3)

Hình hộp chữ nhật 2 có chiều dài là:

15 – 7 = 8 (cm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật 1 là:

7 x 6 x 5 = 210 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là:

480 + 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690 (cm3)

Câu 3: Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Thể tích hình hộp chữ nhật

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dầng lên) có đáy của bể và có chiều cao là: 7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích của hòn đá là: 10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đáp số: 200 (cm3)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top