Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chu vi hình tròn

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Chu vi hình tròn

Câu 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d

a) d = 0,6 cm        b) d = 2,5 dm          c) d = 4/5 m

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d

a) 0,6 × 3,14 = 1,844 (cm)

b) 2,5 × 3,14 = 7,85 (dm)

c) 4/5 × 3,14 = 2, 512 (m)

Đáp số: a) 1,844 cm

b) 7,85 dm

c) 2, 512 m

Câu 2: Tính chu vi hình tròn có đường kính r

a) r = 2,75 cm       b) r = 6,5 dm           c) r = 1/2 m

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2: Chu vi hình tròn là:

a) 2,75 × 2 × 3,14 = 17,27 (cm)

b) 6,5 × 2 × 3,14 = 40,82 (dm)

c) 0,5 × 2 × 3,14 = 3,14 (m)

Đáp số: a) 17,27 cm

b) 40,82 dm

c) 3,14 m

Câu 3: Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chu vi của bánh xe là:

0,75 × 3,14 = 2,355 m

Đáp số: 2,355 m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top