Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình tròn, đường tròn

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình tròn, đường tròn

Câu 1: Vẽ hình tròn có

a) Bán kính 3 cm             b) Đường kính 5cm

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Vẽ hình tròn như sau:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình tròn, đường tròn

Câu 2: Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Hãy vẽ hai đường tròn tâm A và B đều có bán kính 2 cm.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình tròn, đường tròn

Câu 3: Vẽ theo mẫu

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình tròn, đường tròn

HƯỚNG DẪN GIẢI

Cách vẽ:

-Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB

-Vẽ nửa đường tròn đường kính AO

-Vẽ nửa đường tròn đường kính OB

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình tròn, đường tròn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top