Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Cộng hai số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Cộng hai số thập phân

Câu 1: Tính

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Cộng hai số thập phân

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 82,5

b) 23,44

c) 324,99

d) 1,863

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 7,8 + 9,6

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Cộng hai số thập phân

Câu 3: Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn nam 4,8 kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu kg?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Tiến cân nặng: 32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)

Đáp số: 37,4 kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top