Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 50 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 50 SGK Toán 5

Câu 1: Tính rồi so sánh giá trị của a+b và b + a

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 50 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 50 SGK Toán 5

 Câu 2: Thực hiện phép cộng rồi thực hiện tính chất giao hoán để thử lại

a) 9,46 + 3,8

b) 45,08 + 24,97

c) 0,07 + 0,09

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 50 SGK Toán 5

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chiều dài hình chữ nhật là: 16,34 + 8,32 = 24,66 (m)

Chu vi hình chữ nhật là: (24,66 +16,34 ) × 2 = 82 m

Đáp số: 82m

Câu 4: Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 314,78 mét vải, tuần lễ sau bán được 525,22 mét vải. Biết rằng cửa hàng đó bán hàng tất cả các ngày trong tuần, hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Số mét vảo cửa hàng bán được trong 2 tuần là: 314,78 + 525,22 = 840 m

Số ngày trong 2 tuần là: 7 × 2 = 14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày bán được số vải là: 840 : 14 = 60 m

Đáp số: 60 mét

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top